Digitalni senzor za preostali klor

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Digitalni senzor za preostali klor

    Elektroda z načelom konstantne napetosti se uporablja za merjenje preostalega klora ali klorovodikove kisline v vodi. Metoda merjenja konstantne napetosti je vzdrževanje stabilnega potenciala na koncu merjenja elektrode, različne izmerjene komponente pa ustvarjajo različne jakosti toka pod tem potencialom. Sestavljen je iz dveh platinskih elektrod in referenčne elektrode, ki tvori sistem za merjenje mikrotoka. V vzorcu vode, ki teče skozi merilno elektrodo, se porabi preostali klor ali klorovodikova kislina. Zato je treba med merjenjem vzorca vode neprekinjeno pretakati skozi merilno elektrodo.